OŚWIADCZENIE GLASS SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCE NARUSZENIA PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY NR 67801

Glass System Polska Sp. z o.o. informuje, że w trosce o najwyższą jakość swoich produktów i usług zabezpiecza innowacyjność swoich produktów poprzez stosowne prawa własności Intelektualnej. W związku z tym, Glass System Polska Sp. z o.o. jest wyłącznie uprawniony do wprowadzania do obrotu na terenie RP „Profilu zaciskowego do mocowania tafli szklanych” funkcjonującego w ofercie Spółki pod nazwą GSW Pro. Produkt ten jest objęty ochroną prawną udzieloną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przyznanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr 67801. Z ostatnio uzyskanych informacji wynika, że na rynku oferowane są produkty naruszające prawa Glass System Polska Sp. z o.o. Dlatego też Spółka zdecydowała się na podjęcie konkretnych działań prawnych w celu eliminacji takich przypadków nieuczciwej konkurencji oraz dla ochrony uczestników rynku przed działaniami wprowadzającymi w błąd oraz zapewnienia klientom możliwości nabywania oryginalnych produktów firmy. W zakresie dostępnych prawem roszczeń Glass System Polska Sp. z o.o. będzie domagać się usunięcia z rynku wszystkich produktów naruszających powyższe prawa. Jednocześnie Spółka zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość produktów oferowanych przez osoby trzecie bez jej zgody. Zwracamy również uwagę, że jedynie stosowanie oryginalnych elementów Glass System uprawnia do korzystania z Europejskiej Oceny Technicznej ETA-15/0867 wydanej dla systemu GSW Pro firmy Glass System Polska Sp. z o.o. przez Instytut Techniki Budowlanej i znakowania ścian szklanych oznakowaniem CE. Oznakowanie to pozwala na stosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z przepisami, zapewniając bezproblemowy odbiór realizacji.

Inne aktualności

Glass System Polska S.A.

Producent systemów ścian szklanych, dostawca kompleksowych elementów nowoczesnej architektury, które pozwalają na wszechstronne zastosowanie szkła zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 4,
01-211 Warszawa

tel: +48 22 243 24 20
tel: +48 22 243 24 22

NIP: 521-363-87-46
KRS: 0000912550
REGON: 146350965

Zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami