GLASS SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 3.1 POPRAWA ROZWOJU MŚP NA MAZOWSZU, PODDZIAŁANIE 3.1.2 ROZWÓJ MŚP

I. CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI Projekt pn. „Opracowanie i wprowadzenie nowego sposobu sprzedaży produktów firmy Glass System poprzez realizację bonu na doradztwo" polega na wdrożeniu profesjonalnego doradztwa dla działalności Beneficjenta. Kompleksowe doradztwo zawiera konsulting w zakresie: - opracowania koncepcji aplikacji do generowania ofert, - w zakresie komercjalizacji produktu - organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności oraz modelu finansowego. Dzięki realizacji projektu zostaną zrealizowane usługi doradcze „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb, zapewniające kapitał, infrastrukturę i zasoby wiedzy niezbędne do rozwoju i wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Glass System Polska przygotowuje się do wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek – program, który będzie narzędziem do sporządzenia zamówienia na systemy aluminiowe do okien, fasad, i konstrukcji aluminiowych zewnętrznych. Program po wpisaniu parametrów ściany szklanej ma sporządzić zestawienie materiałów elementów systemowych Glass System, niezbędnych do zamówienia. W tym celu konieczne jest zakupienie strategii rozwoju działalności, usług w zakresie zabezpieczenia transferu technologii związanej z wprowadzeniem produktu na rynek, oraz przeprowadzeniem usług pomiarowych, diagnostycznych całego procesu zamówienia i dostarczenia „towaru”. Docelowymi nabywcami dla opracowywanego produktu będą architekci, firmy budowlane. Zgodnie z rozeznaniem wnioskodawcy produkt może znaleźć zastosowanie w każdej firmie z branży budowlanej. Projekt ma na celu umożliwienie przygotowania konkretnego projektu jaki zażyczy sobie klient w kilku wariantach bez zbędnej zwłoki i czekania na odpowiedź ze strony handlowca. Koncept charakteryzuje się tym, iż klient po wpisaniu parametrów ściany szklanej oraz wariantów technicznych otrzyma sporządzone przez program zestawienie materiałów elementów systemowych Glass System niezbędnych do zamówienia, przygotowaną wycenę tych elementów oraz przekroje techniczne i rysunki warsztatowe cięcia profili oraz wymiarów szkła specjalnie pod konkretny projekt do zamówienia przez klienta. Aplikacja w ten sposób ma pomóc w uporządkowaniu procesów, sztywno określić zakres stosowanych elementów, a do tego przede wszystkim usprawnić wszystkie procesy w zakresie wycen, kalkulacji, optymalizacji, terminów, a także zautomatyzować wykonywanie podstawowych rysunków technicznych. Dzięki temu odbiorca dostaje wszystkie niezbędne dane i produkt automatycznie dobrany na potrzeby danej inwestycji. Cały mechanizm ma być prosty i intuicyjny w obsłudze przez klienta. Powyższa usługa w branży budowlanej jest nowym produktem na polskim rynku. Opracowywany wyrób będzie przełomem na polskim rynku zamówień elementów budowlanych. Rynek zbadano poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych wystawach/targach rynku budowlanego przy okazji wystawiania dotychczasowych wyrobów. Poza tym prowadzone obserwacje rynku poprzez rozmowy z obecnymi kontrahentami potwierdzają zapotrzebowanie na tego typu produkty. II. WARTOŚĆ PROJEKTU Wydatki ogółem: 172 569,00 PLN Wydatki kwalifikowalne: 140 000,00 PLN III. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH Dofinansowanie projektu z UE: 109 186,00 PLN

Inne aktualności

Glass System Polska S.A.

Producent systemów ścian szklanych, dostawca kompleksowych elementów nowoczesnej architektury, które pozwalają na wszechstronne zastosowanie szkła zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 4,
01-211 Warszawa

tel: +48 22 243 24 20
tel: +48 22 243 24 22

NIP: 521-363-87-46
KRS: 0000912550
REGON: 146350965

Zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami