Glass System Polska Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”

I. CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI Projekt pn. „Opracowanie nowego systemu ścian szklanych spełniających normy P.POŻ” polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania nowego systemu ścian szklanych spełniających normy przeciwpożarowe. W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace eksperymentalno-rozwojowe polegające na opracowaniu całkowicie nowego sposobu mocowania szkła w profilach a także dobraniu i wykorzystaniu w ścianach specjalnego szkła przeciwpożarowego. W ramach projektu zaplanowano następujący przebieg prac badawczo rozwojowych: 1. Opracowanie założeń do nowego systemu ścian szklanych spełniających normy P.Poż i budowa prototypów systemu ścian szklanych 2. Przeprowadzenie badań w zakresie odporności ogniowej 3. Przeprowadzenie badań w zakresie wytrzymałościowo-funkcjonalnym 4. Przeprowadzenie badań w zakresie izolacji od dźwięków powietrznych 5. Opracowanie ostatecznego prototypu ścian Prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w dwóch wariantach: 1. jednoszybowe (niższa izolacja akustyczna) 2. dwuszybowe (wyższa izolacja akustyczna). System ten będzie dedykowany tylko i wyłącznie do biur. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych w celu opracowania nowego systemu ścian szklanych spełniające normy P.POŻ. Projekt nie wpisuje się w żadną inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego. Realizacja projektu opiera się na zidentyfikowaniu i wydzieleniu z istniejącego rynku wąskiego segmentu, w ramach którego możliwa jest specjalizacja, bądź wykreowaniu całkowicie nowego obszaru. W tym przypadku mówi o stworzeniu niszy rynkowej jakim będzie tworzenie przestrzeni biurowych opartych o szklane konstrukcje. W rezultacie tych prac Wnioskodawca oczekuje zdobycia przewagi rynkowej. II. WARTOŚĆ PROJEKTU Wydatki ogółem: 503 396,00 PLN Wydatki kwalifikowalne: 428 600,00 PLN III. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH Dofinansowanie projektu z UE: 215 971,54 PLN

Inne aktualności

Glass System Polska S.A.

Producent systemów ścian szklanych, dostawca kompleksowych elementów nowoczesnej architektury, które pozwalają na wszechstronne zastosowanie szkła zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 4,
01-211 Warszawa

tel: +48 22 243 24 20
tel: +48 22 243 24 22

NIP: 521-363-87-46
KRS: 0000912550
REGON: 146350965

Zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami